top of page

Цикл семінарів «Цілі сталого розвитку в Україні: ЦСР2» по програмі Еразмус+

16 квітня 2021 року професор Олена Котикова в рамках реалізації проєкту Erasmus+ Jean Monnet Support to Associations «The European experience of forming a food security system based on principles of sustainable agricultural land use development» провела для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» Миколаївського національного аграрного університету останній з циклу семінарів «Цілі сталого розвитку в Україні "Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства"» (Sustainable Development Goals in Ukraine “End hunger, achieve foodsecurity andimproved nutrition and promote sustainable agriculture).

При підготовці доповідей та презентацій з передбачених до розгляду програмою семінару тем учасники мали можливість використовувати дидактичні матеріали, що включають теоретичну частину (основні положення та терміни), практичну частину (матеріали для оцінки сучасного стану продовольчої безпеки та сталого розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні та країнах ЄС), довідкову частину (інформаційні джерела, нормативно-правові акти України та Європейського Союзу з досліджуваних питань).

Дякуємо учасникам семінару за цікаві доповіді та змістовний діалог!


Comments


bottom of page