top of page

Цикл семінарів «Цілі сталого розвитку в Україні: ЦСР2» по програмі Еразмус+

13.04.2021 року в рамках реалізації проєкту Erasmus+ Jean Monnet Support to Associations «The European experience of forming a food security system based on principles of sustainable agricultural land use development» відбувся семінар відбувся семінар «Цілі сталого розвитку в Україні "Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства"» (Sustainable Development Goals in Ukraine “End hunger, achieve foodsecurity andimproved nutrition and promote sustainable agriculture). У семінарі взяли участь здобувачі вищої освіти Миколаївського національного агарного університету другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти спеціальностей «Менеджмент», «Економіка» та «Публічне управління та адміністрування».

Здобувачі вищої освіти відповідно до тематики їх наукових робіт підготували доповіді а питаннями, які розглядались на семінарі, а саме:

1. Зміст поняття “Сталий розвиток”;

2. Цілі сталого розвитку в Україні;

3. Зміст та завдання цілі “Нульовий голод”;

4. Проблеми продовольчого забезпечення: Україна та країни ЄС;

5. Рівень сільськогосподарського землекористування: Україна та країни ЄС

6. Стале сільське господарство.

З особливою зацікавленістю магістранти та аспіранти обговорювали питання щодо європейського досвіду вирішення проблем продовольчого забезпечення, політикою та практиками, які наразі реалізуються в країнах ЄС. Відповіді на ці питання члени робочої групи отримали під час проходження стажування у лютому 2021 року у University of Science and Technology in Bydgoszcz (Poland) та Czech University of Life Sciences Prague (Czech Republic).


Дякуємо учасникам семінару за цікаві доповіді та змістовний діалог!コメント


bottom of page