top of page

Цикл семінарів «Цілі сталого розвитку в Україні: ЦСР2» по програмі Еразмус+

12.04.2021 року в рамках реалізації проєкту Erasmus+ Jean Monnet Support to Associations «The European experience of forming a food security system based on principles of sustainable agricultural land use development» відбувся семінар для здобувачів вищої освіти Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти спеціальності «Менеджмент» професор Олена Котикова провела семінар «Цілі сталого розвитку в Україні "Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства"» (Sustainable Development Goals in Ukraine “End hunger, achieve foodsecurity andimproved nutrition and promote sustainable agriculture).

На допомогу у підготовці доповідей та презентацій з передбачених до розгляду програмою семінару тем учасники отримали дидактичні матеріали, що включають: теоретичний блок (визначення основних термінів; регулювання продовольчої безпеки в країнах ЄС та Україні; правове забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні та країнах ЄС; методологія та методика оцінки продовольчої безпеки та сталого розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні та країнах ЄС); практичний блок (аналіз продовольчої безпеки в Україні та країнах ЄС; оцінка сталого розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні та країнах ЄС; європейський досвід забезпечення продовольчої безпеки на засадах сталого розвитку сільськогосподарського землекористування) та довідкову частину.


Дякуємо учасникам семінару за цікаві доповіді та чекаємо на майбутні зустрічі!


Comments


bottom of page