top of page

Цикл семінарів «Цілі сталого розвитку в Україні: ЦСР2» по програмі Еразмус+

9.04.2021 року в рамках реалізації проєкту Erasmus+ Jean Monnet Support to Associations «The European experience of forming a food security system based on principles of sustainable agricultural land use development» відбувся семінар «Цілі сталого розвитку в Україні "Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства"» (Sustainable Development Goals in Ukraine “End hunger, achieve foodsecurity andimproved nutrition and promote sustainable agriculture). У семінарі взяли участь здобувачі вищої освіти Миколаївського національного агарного університету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей «Облік і аудит» та «Публічне управління та адміністрування».

Члени робочої групи програми Еразмус+ щиро вдячні професору Michal Lostak (Czech University of Life Sciences Prague) та доценту Roman Rolbiecki (University of Science and Technology in Bydgoszcz) та за змістовну програму стажування та інформаційну допомогу, а також професіоналам-практикам – за консультації надані на етапі підготовки дидактичних матеріалів. Адже саме питання практичного спрямування вирішення проблем продовольчого забезпечення на засадах сталого розвитку сільського господарства викликали особливо жваву дискусію серед здобувачів вищої освіти.

Проведення семінару сприяє поширенню європейського досвіду та підвищення обізнаності студентів щодо перспектив та пріоритетів продовольчої безпеки на засадах сталого розвитку в Україні.


Дякуємо учасникам семінару за цікаві доповіді та змістовний діалог!


Comments


bottom of page