top of page

УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ

Відповідно до Статуту ГО «Регіональний центр європейських освітньо-наукових ініціатив» члени організації всіляко сприяють провадженню освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля становлення європейського демократичного громадянського суспільства та поширення ідеї об’єднаної Європи в усіх галузях освіти і науки, у тому числі через участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо.

Так, 6 членів ГО взяли участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції Міжнародного форуму «Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрної сфери – запорука продовольчої безпеки країни», яка проводилась в дистанційному режимі онлайн 26 травня 2022 року.

Члени ГО презентували результати власних наукових досліджень, які присвячені тематиці Проєкту Програми Erasmus+ SUPPA – Jean Monnet Associations «Європейський досвід формування системи продовольчої безпеки на засадах сталого розвитку сільськогосподарського землекористування», зокрема:

ü Model of methodology for the formation of food security on the basis of sustainable development of agricultural land use(доповідач – голова правління ГО, докторка економічних наук, професорка Олена Котикова);

ü Component programs of balanced production of food and food raw materials (член правління ГО, доктор економічних наук, доцент Микола Бабич);

ü Стратегічні напрями підвищення продовольчого потенціалу (членкиня правління ГО, кандидатка економічних наук, професорка Олена Погорєлова);

ü Гендерна рівність як чинник стійкого розвитку світового суспільства(доповідач – членкиня ГО, PhD, доцентка Ольга Христенко);

ü Удосконалення системи управління туристичного бізнесу в об’єднаних територіальних громадах (доповідач – член ГО, PhD Олексій Альбещенко);

ü Вплив війни в Україні на продовольчу безпеку (доповідач: членкиня ГО, PhD Тетяна Олійник).

Comentarios


bottom of page