top of page

УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ У КОНФЕРЕНЦІЇ МНАУ

Відповідно до Статуту ГО «Регіональний центр європейських освітньо-наукових ініціатив» члени організації всіляко сприяють провадженню освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля становлення європейського демократичного громадянського суспільства та поширення ідеї об’єднаної Європи в усіх галузях освіти і науки, у тому числі через участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо.

Так, 6 членів ГО взяли участь у роботі секції кафедри економіки підприємств Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка проводилась в дистанційному режимі онлайн 22 квітня 2021 року.

Члени ГО презентували результати власних наукових досліджень, з яких 4 присвячені тематиці Проєкту Програми Erasmus+ SUPPA – Jean Monnet Associations «Європейський досвід формування системи продовольчої безпеки на засадах сталого розвитку сільськогосподарського землекористування», зокрема:

Державне програмування як інструмент досягнення ЦСР 2 (доповідач – голова правління ГО, докторка економічних наук, професорка Олена Котикова);

Перспективи розвитку коротких ланцюгів постачання в Україні (доповідач – член правління ГО, доктор економічних наук, доцент Микола Бабич);

Завдання та пріоритети у формуванні продовольчого потенціалу країни (доповідач – членкиня правління ГО, кандидатка економічних наук, професорка Олена Погорєлова);

Шведська модель розвитку ринкових відносин (доповідач – членкиня ГО, PhD, доцентка Ольга Христенко);

Сучасні тенденції розвитку економічних відносин (доповідач – членкиня ГО, PhD Ганна Коваленко);

Сучасні аспекти відтворення ресурсного потенціалу аграрного підприємства (доповідач: членкиня ГО, PhD Тетяна Олійник).
Comments


bottom of page