top of page

УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ У КОНФЕРЕНЦІЇ МНАУ

Відповідно до Статуту ГО «Регіональний центр європейських освітньо-наукових ініціатив» члени організації всіляко сприяють провадженню освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля становлення європейського демократичного громадянського суспільства та поширення ідеї об’єднаної Європи в усіх галузях освіти і науки, у тому числі через участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо.

Так, 7 членів ГО взяли участь у роботі секції кафедри економіки підприємств Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка проводилась в дистанційному режимі онлайн 16 квітня 2020 року.

Члени ГО презентували результати власних наукових досліджень, з яких 4 присвячені тематиці Проєкту Програми Erasmus+ SUPPA – Jean Monnet Associations «Європейський досвід формування системи продовольчої безпеки на засадах сталого розвитку сільськогосподарського землекористування», зокрема:

ü Рейтингова оцінка позиції України за окремими показниками продовольчої безпеки та сталого розвитку сільськогосподарського землекористування серед країн ЄС (доповідач – голова правління ГО, докторка економічних наук, професорка Олена Котикова);

ü Показники продовольчої безпеки в країнах ЄС та Україні (доповідач – член правління ГО, доктор економічних наук, доцент Микола Бабич);

ü Індикатори сталого розвитку сільськогосподарського землекористування в країнах ЄС та Україні (доповідач – членкиня ГО, докторка економічних наук, доцентка Аліна Богославська);

ü Державні програми підтримки розвитку об'єднаних територіальних громад (доповідач – членкиня ГО, PhD, доцентка Ольга Христенко);

ü Впровадження біотехнологій як фактор удосконалення системи забезпечення продовольчої безпеки країни (доповідач – членкиня ГО, PhD Ганна Коваленко);

ü Сталий розвиток економіки регіону та його потенціал (доповідач: членкиня ГО, PhD Тетяна Олійник).


Comments


bottom of page