top of page

Співпраця з іноземними закладами вищої освіти щодо удосконалення освітніх програм - Чехія

Нині відкриваються нові перспективи у співпраці вітчизняних вищих навчальних закладів з зарубіжними вишами. Обмін викладачами і студентами є не лише реалізацією Болонських домовленостей, він виступає своєрідним каталізатором процесів модернізації і реформування української системи вищої освіти, забезпечує її органічне входження в міжнародний освітній простір. Реалізація визначених завдань можлива завдяки постійному розширенню дружніх стосунків між членами ГО «Регіональний центр європейських освітньо-наукових ініціатив» та провідними університетами країн ЄС. Так, в рамках співпраці між ГО «Регіональний центр європейських освітньо-наукових ініціатив» та Czech University of Life Sciences Prague (Czech Republic, Prague) гарантом ОП «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) та третього (доктора філософії) рівнів освіти проф. Оленою Котиковою проведені консультації з First Vice-Rector, Prof. PhDr. Michal Lostak щодо можливих напрямів удосконалення освітніх програм.

Під час обговорення було встановлено суттєві відмінності між освітніми програмами для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня і за змістом програми, і за обсягом кредитів. Зокрема, до обов’язкових курсів програми PhD у Czech University of Life Sciences Prague віднесено міжнародний навчальний візит (10 кредитів), серед вибіркових курсів є літня школа (1 тиждень, 2 кредити), обсяг 1 кредиту становить 24 години та ін.

Prof. Michal Lostak вже багато років викладає на ОП «D-MNG Management» для здобувачів ступеня PhD, в тому числі й іноземних студентів. Тож плануємо вже нові зустрічі, адже проведення таких консультацій допомагає визначити актуальні вектори наукового пошуку, поділитись досвідом впровадження нових форм викладання та методів проведення наукового дослідження, сформувати теми спільних наукових досліджень для подальшої участі у грантових програмах та академічних обмінах.


Comments


bottom of page