Співпраця з іноземними закладами вищої освіти щодо удосконалення освітніх програм - Польща

Міжнародне співробітництво у галузі освіти та науки задля ознайомлення та впровадження в життя всіх механізмів існування європейських структур є невід’ємною складовою діяльності ГО «Регіональний центр європейських освітньо-наукових ініціатив». Так, в рамках співпраці з University of Science and Technology (Poland, Bydgoszcz) гарантом ОП «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) та третього (доктора філософії) рівнів освіти проф. Оленою Котиковою проведені консультації з Assoc. Prof. RomanRolbiecki щодо можливих напрямів удосконалення освітніх програм. Обговорювались, зокрема, напрями спільної наукової роботи між НПП та аспірантами університетів та можливості щодо реалізації програм академічної мобільності для викладачів та студентів.