top of page

Співпраця з іноземними закладами вищої освіти щодо удосконалення освітніх програм - Польща

Міжнародне співробітництво у галузі освіти та науки задля ознайомлення та впровадження в життя всіх механізмів існування європейських структур є невід’ємною складовою діяльності ГО «Регіональний центр європейських освітньо-наукових ініціатив». Так, в рамках співпраці з University of Science and Technology (Poland, Bydgoszcz) гарантом ОП «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) та третього (доктора філософії) рівнів освіти проф. Оленою Котиковою проведені консультації з Assoc. Prof. RomanRolbiecki щодо можливих напрямів удосконалення освітніх програм. Обговорювались, зокрема, напрями спільної наукової роботи між НПП та аспірантами університетів та можливості щодо реалізації програм академічної мобільності для викладачів та студентів.


Comments


bottom of page