top of page

Результати другого року реалізації проєкту Програми Еразмус+

Відповідно до грантової угоди членами робочої групи постійно провадиться робота щодо поширення та впливу результатів реалізації програми за різними напрямами, зокрема: промоційна діяльність; професійний розвиток та кар’єрне зростання членів проєктної групи; співпраця з партнерами з інших країн; проведення відкритих освітніх заходів; сприяння професійному розвитку молодих дослідників (освітній ступінь магістр, освітньо-науковий ступінь PhD, доктор наук); надання студентам знання про сфери ЄС; поширення знання про ЄС у суспільстві (за межами академічних та спеціалізованих аудиторій) та наближення ЄС до громадськості.

Відбувається постійне оновлення інформації на Website ГО та залучення нових підписантів сайту. Аналогічно, інформація про діяльність ГО та про реалізацію програми постійно поширюється в соціальних мережах та на наукових платформах організації та проєкту.

Відповідно до запланованих проєктом заходів членами робочої групи пройдено стажування за програмою «Sustainable Development Goals «End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture»». За погодженням із координатором програми від ЄС стажування відбувалось у форматі он-лайн, яке проводили провідні спеціалісти Czech University of Life Sciences Prague (Czech Republic, Prague) на чолі з професором Michal Lostak та Science and Technology in Bydgoszcz (Poland) на чолі з доцентом Roman Rolbiecki. За результатами стажування (з 01.02.2021 по 26.02.2021 року) члени робочої групи отримали сертифікати.

У звітному періоді, відповідно до плану, проведено 4 семінари «Цілі сталого розвитку в Україні «Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства»». При проведенні семінарів були використані матеріали програми стажування, яке пройшли члени робочої групи у ЗВО Польщі та Чехії. У семінарі взяли участь 152 здобувачі вищої освіти. Зауважень до процедури ведення семінару не було, від шести респондентів надійшли пропозиції щодо уточнення (доповнення, конкретизації) окреслених на заході проблем продовольчої безпеки та сім респондентів надали пропозиції можливих підходів до формату обговорення.

Продовжується підготовка до публікації наукових статей за авторством робочої групи програми. Крім запланованих статей за тематикою гранту координатором проєкту Оленою Котиковою та членом робочої групи Миколою Бабичем за звітний період опубліковано 6 статей, у тому числі у співавторстві з членами ГО, 4 з яких англійською мовою, у виданнях, які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та WoS.

Рішенням засідання правління ГО звіт роботи по проєкту Програми Еразмус+ «Європейський досвід формування системи продовольчої безпеки на засадах сталого розвитку сільськогосподарського землекористування» (611556-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-SUPPA) за 2-й рік затверджено. Проміжний звіт за півріччя своєчасно подано до МОНУ.コメント


bottom of page