ПРОДОВЖУЄМО ПОШИРЮВАТИ ІДЕЇ ПРОЄКТУ ЕРАЗМУС+ EFOSDAL

ГО «Регіональний центр європейських освітньо-наукових ініціатив» активно поширює ідеї продовольчої безпеки на засадах сталого розвитку через власну освітню та наукову діяльність. Зокрема, під керівництвом членів ГО було підготовлено 5 доповідей студентів за відповідною тематикою:

«Підвищення конкурентоспроможності продуктів харчування підприємств Миколаївської області» (доповідач – А. Ткачук, аспірантка);

«Створення стійких систем виробництва продуктів харчування» (доповідач – В. Гайсинська, бакалавр);

«Волатильність цін на продукти харчування» (доповідач – Д. Кучеренко, бакалавр);

«Ефективність земельної реформи в Україні» (доповідач – А. Юзик, магістрантка);

«Європейський досвід формування транспортно-логістичної інфраструктури» (доповідач – Д. Золотухіна, бакалавр).

Доповіді студентами презентовано 23 березня 2022 року під час роботи секції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки» (кафедра економіки підприємств) 34-ої Науково-теоретичної студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету «Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу» у дистанційному режимі онлайн. Загалом у роботі секції взяли участь 22 здобувачі вищої освіти різних рівнів (бакалаврського, магістерського та PhD) та спеціальностей (Економіка, Менеджмент та інші).

Дякуємо учасникам конференції за роботу, бажаємо нових здобутків та звершень!