top of page

ПРОДОВЖУЄМО ПОШИРЮВАТИ ІДЕЇ ПРОЄКТУ ЕРАЗМУС+ EFOSDAL

Члени ГО «Регіональний центр європейських освітньо-наукових ініціатив» активно поширюють ідеї продовольчої безпеки на засадах сталого розвитку через власну освітню та наукову діяльність. Зокрема, під керівництвом членів ГО було підготовлено 9 доповідей студентів за відповідною тематикою:

ü «Продовольча безпека та її складові» (доповідач – А. Ягодзінська, аспірантка; науковий керівник – професорка О. Котикова);

ü «Організаційно-економічний механізм реалізації державної політики продовольчого забезпечення та підвищення рівня життя населення на регіональному рівні» (доповідач – С. Обушенкова, магістрантка; науковий керівник – професорка О. Котикова);

ü «Економічна ефективність вирощування ягідних культур в південному регіоні України на прикладі малини» (доповідач – Р. Акулін, бакалавр; науковий керівник – PhD Г. Коваленко);

ü «Виробництво зерна вівса в Україні та підвищення економічної ефективності його вирощування» (доповідач – В. Войчак, бакалавр; науковий керівник – PhD Г. Коваленко);

ü «Регіональні молочні кластери – нова модель розвитку тваринницької галузі в Україні» (доповідач – Д. Андрєєва, бакалавр; науковий керівник – PhD Г. Коваленко);

ü «Економіка виробництва генетично модифікованої продукції на світовому рівні» (доповідач – С. Кізілова, бакалавр; науковий керівник – PhD Г. Коваленко);

ü «Економіка виробництва молочних продуктів в Україні» (доповідач – К. Григор’єва, бакалавр; науковий керівник – PhD Г. Коваленко);

ü «Соціальна складова сталого розвитку» (доповідач – А. Кучер, бакалавр; науковий керівник – доцентка О. Христенко);

ü «Стійке землекористування в умовах евроінтеграційних процесів» (доповідач – А. Семенюк, бакалавр; науковий керівник – доцентка О. Христенко).

Доповіді студентами презентовано 19 березня 2020 року під час роботи секції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки» (кафедра економіки підприємств) 32 Науково-теоретичної студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету «Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу» у дистанційному режимі онлайн. Загалом у роботі секції взяли участь більше 40 здобувачів вищої освіти різних рівнів (бакалаврського, магістерського та PhD) та спеціальностей (Економіка, Публічне управління та адміністрування, Агрономія, Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, Біотехнології і біоінженерія).

Дякуємо учасникам конференції за роботу, бажаємо нових здобутків та звершень!


Comments


bottom of page