top of page

Міжнародне стажування по програмі Еразмус+

В рамках реалізації програми Erasmus+ Jean Monnet Support to Associations «The European experience of forming a food security system based on principles of sustainable agricultural land use development» робочою групою під керівництвом проф. Олени Котикової пройдено курс стажування за індивідуальною програмою “Sustainable Development Goals “The end of hunger, achieved food security, improved nutrition and promoted agriculture sustainability”. Курс навчання відбувався у форматі онлайн та тривав з 01.02 по 26.02.2021 року (120 год., 3 кредити ЄКТС). Програми стажування вели професор Michal Lostak, Czech University of Life Sciences Prague (Czech Republic, Prague), доцент Roman Rolbiecki та доцент Piotr Prus, University of Science and Technology in Bydgoszcz (Poland, Bydgoszcz).

Опрацьовані навчальні матеріали курсу будуть імплементовані до відповідних дисциплін ОП «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) та третього (доктора філософії) рівнів освіти. Скористатись матеріалами курсу зможуть також аспіранти та докторанти кафедри економіки підприємств, які готують дисертаційні роботи за відповідною тематикою.

Члени робочої групи – учасники стажування – щиро дякують експертам з Czech University of Life Sciences Prague, UniversityofScienceandTechnologyinBydgoszcz та особисто Michal Lostak, RomanRolbiecki та Piotr Prus за змістовну програму стажування «SustainableDevelopmentGoals “Endhunger, achievefoodsecurityandimprovednutritionandpromotesustainableagriculture»!


Comments


bottom of page