top of page

Звіт за результатами циклу семінарів «Цілі сталого розвитку в Україні: ЦСР2» по програмі Еразмус+

В рамках реалізації грантового проєкту Erasmus+ SUPPA – Jean Monnet Associations «Європейський досвід формування системи продовольчої безпеки на засадах сталого розвитку сільськогосподарського землекористування» протягом квітня-травня 2021 року членами робочої групи проведено цикл семінарів.

Захід проведено вчасно та відповідно до фаз та етапів реалізації програми.

З метою популяризації та отримання вмінь, знань та навичок по організації коротких ланцюгів постачання членами робочої групи розроблені Методичні рекомендації щодо організації та розвитку коротких ланцюгів постачання, які використовуються радниками та експертами Миколаївського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ і організацій під час проведення лекцій, надання консультацій та роз’яснень для голів місцевих об’єднаних громад та голів сільських рад. При підготовці пропозицій щодо організації та розвитку коротких ланцюгів постачання для конкретної об’єднаної територіальної громади з метою врахування усіх специфікацій та особливостей використовуються розроблені SWOT-аналіз коротких ланцюгів постачання та стратегії розвитку коротких ланцюгів постачання (схвалені маркетингові стратегії, розвиток регіонального партнерства, стратегія продажу, стратегія зниження ризиків, стратегія навчання та експериментів).

У семінарі взяли участь 152 здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів спеціальностей «Менеджмент», «Облік і аудит», «Публічне управління та адміністрування» та «Економіка» Миколаївського національного аграрного університету та Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького, що відповідає запланованим за кількістю та якісним складам фокус-групам.

У опитуванні учасників семінару взяли участь 142 респонденти (93 %), з яких: 91 (64 %) – студенти освітнього ступеня «бакалавр»; 34 (24 %) – здобувачі освітнього ступеня «магістр»; 17 (12 %) – аспіранти. Здобувачі високо оцінили корисність інформації, представленої у дидактичних матеріалах, – 80 % поставили найвищий бал. У структурі дидактичних матеріалів найбільш інформативним респонденти визначили теоретичний розділ (42 %), менша кількість учасників обрали практичний (38 %) та довідниковий (20 %) розділи. Найбільший інтерес викликали теми «Цілі сталого розвитку» (28,9 % респондентів) та «Проблеми продовольчого забезпечення: Україна та країни ЄС» (22,5 %). Разом з тим, слід відмітити незначну відмінність щодо рівня зацікавленості тематикою семінару: тема 1 – 7,7 %; тема 2 – 28,9 %; тема 3 – 15,5 %; тема 4 – 22,5 %; тема 5 – 14,1 %; тема 6 – 11,3 %. Зауважень до процедури ведення семінару не було, від шести респондентів надійшли пропозиції щодо уточнення (доповнення, конкретизації) окреслених на заході проблем продовольчої безпеки та сім респондентів надали пропозиції можливих підходів до формату обговорення.


Дякуємо усім, хто долучився до участі у семінарі! Сподіваємось на співпрацю у подальшому!


Comments


bottom of page