top of page

Вітаємо колег з проходженням курсу «Сучасні технології навчання дорослих»!

Голова правління ГО «Регіональний центр європейських освітньо-наукових ініціатив» Олена Котикова та член правління Микола Бабич успішно пройшли навчання на курсі «Сучасні технології навчання дорослих» за обраними модулями:

1) «Інтерактивні методи навчання дорослих». В результаті проходження курсу за модулем: удосконалили знання про інтерактивні методи навчання; набули нових компетентностей щодо використання інтерактивних методів навчання дорослих у професійній діяльності; засвоїли методичні принципи та алгоритм побудови інтерактивного навчання;

2) «Цифрові технології в освітньому процесі». В результаті проходження курсу за модулем: ознайомились з рамкою цифрової компетентності викладача DigComEdu, з сучасним інструментальним забезпеченням навчального процесу в цифровому середовищі; удосконали навички зі створення навчального цифрового контенту; набули знань з організації та проведення контрольних заходів в цифровому середовищі; опанували засоби та прийоми організації дистанційного навчання на платформі Google classroom.

Дякуємо експертам за цікавий та корисний онлайн-курс!


Comments


bottom of page